Informace

D-Force je biosecurity program pro ochranu zdraví a welfare zvířat v zájmových chovech. Hlavním cílem je zabránit zavlečení nových nákaz do chovu a prevenci přenosu onemocnění mezi zvířaty. 

NABÍZÍME:

 

JAK PRACUJEME: