Čím se zabýváme:

D-FORCE - Hygienický program pro chov koní

Prevencí proti zavlečení a přenosu infekčních nemocí se zabývá projekt D-FORCE. Využívá k tomu zkušenosti chovatelů v 80-ti zemích na světě. Rozhodující jsou také znalosti infekčních činitelů a jejich přenosu, podmínek prostředí, které se liší např. ve stáji proti domácnosti. V neposlední řadě o účinnosti proti nebezpečným mikroorganizmům rozhoduje volba správných účinných i pomocných látek, přičemž nesmí dojít k ohrožení člověka a zvířat. Čistící a dezinfekční přípravky v našem Biosecurity programu jsou velmi pečlivě vybírány a testovány.

Naši zákazníci jsou převážně hřebčíny, chovatelé, inseminační stanice, přepravci zvířat apod. Zajišťujeme sanitaci stájí, boxů, přepravníků a dalšího vybavení tak, aby se riziko přenosu infekce snížilo na minimum. Sestavíme Vám na míru sanitační řád, který bude odpovídat infekční zátěži ve Vašem prostředí.